Vi skapar rum för gott – och alla

Hållbarheten är naturligt förankrad i SKB och har varit det sedan starten för över 100 år sedan.

Så här arbetar vi långsiktigt

 

Fråga oss!

Aktuellt

Fyra personer tar ett gemensamt spadtag för kvarteret Ananasen

2023-03-17

Spadtag för nya kooperativa hyresrätter på Södermalm

Nu har vi tagit ett spadtag för 153 nya lägenheter i det nya området som ska knyta ihop Norra Hammarbyhamnen med gatorna in till Medborgarplatsen. Kvarteret Ananasen står klart för inflyttning 2025. ...

Läs mer

Tre glada personer fikar på trappan till ett SKB-kvarter.

2023-03-13

Engagemang ger mening och utveckling

De som jobbar ideellt blir belönade. De mår bättre och känner en meningsfullhet i livet. Det visar undersökningar. Men engagemanget börjar ofta med att man halkar in i det av en ren slump. ...

Läs mer

SKBs utemiljögrupp planterar träd i kvarteret Motorn

2023-03-08

Mycket att fira – mycket att göra

Idag är det Internationella kvinnodagen och det finns mycket att fira som vi nog tar för givet, som till exempel kvinnlig rösträtt. Men även om vi kommit långt finns mycket kvar att göra. ...

Läs mer

Läs fler nyheter
 

Stadgeändring steg 1 ska behandlas under 2023
Styrelsen föreslår en stadgeändring som bland annat innebär att medlemsinsatsen höjs från 20 000 kr till 30 000 kr. Förslaget ska behandlas av två stämmor 2023. Om förslaget går igenom kommer de ändrade stadgarna att börja gälla från och med 2024.
Läs mer om stadgeändringsförslaget här.
 

På gång i föreningen

2023-03-01

Medlemsmöten i vår

Under perioden 17 april till 3 maj genomförs ordinarie medlemsmöten för hyresmedlemmar och den 8 maj är det köande medlemmars medlemsmöte. ...

Fortsätt läsa här

Se kommande händelser i vårt kalendarium