Vi skapar rum för gott – och alla

Hållbarheten är naturligt förankrad i SKB och har varit det sedan starten för över 100 år sedan.

Så här arbetar vi långsiktigt.

 

Vanliga frågor & svar

Aktuellt

SKBs vd Ingrid Gyllfors talar vid SKBs ordinarie föreningsstämma 2023

2023-05-30

Beslut för framtiden på föreningsstämman

Nya styrelseledamöter, ändrade stadgar och en lång rad motioner. När SKBs ordinarie föreningsstämma ägde rum lördag 27 maj, tog de 87 röstberättigade fullmäktigeledamöterna en rad beslut för föreningens framtid. ...

Läs mer

Charlotte Axelsson, ordförande SKB och Anders Österberg, ordförande exploateringsnämnden Stockholms stad klipper ett band för att inviga kvarteret Lysosomen

2023-05-26

Över hundra nya kooperativa hyesrätter invigda i Hagastaden

Nu har vi invigt det nya kvarteret Lysosomen i den nya stadsdelen Hagastaden. Huset med 128 kooperativa hyresrätter ligger där Norra Stationsgatan möter S:t Eriksgatan. ...

Läs mer

2023-05-15

Har du och dina grannar sparat energi och varmvatten?

Hela Sverige har minskat sin energianvändning senaste året. Men hur går det i just ditt kvarter? Har vi tillsammans lyckats ändra våra vanor och minskat användningen? Nu kan alla boende medlemmar se sin energistatistik på kvartersnivå. ...

Läs mer

Läs fler nyheter
 

Stadgeändring steg 1 ska behandlas under 2023
Styrelsen föreslår en stadgeändring som bland annat innebär att medlemsinsatsen höjs från 20 000 kr till 30 000 kr. Förslaget ska behandlas av två stämmor 2023. Om förslaget går igenom kommer de ändrade stadgarna att börja gälla från och med 2024.
Läs mer om stadgeändringsförslaget här.
 

På gång i föreningen

2023-05-29

Ordinarie föreningsstämma 2023

Lördag 27 maj hölls SKBs ordinarie föreningsstämma. 87 röstberättigade fullmäktigeledamöter var på plats, tillsammans med andra förtroendevalda medlemmar, motionärer, samt tjänstemän från SKB. ...

Fortsätt läsa här

Se kommande händelser i vårt kalendarium